Zo werkt je brein
De nieuwste theorie over mentale processen in een notendop
 
Let op! Deze site is nog in ontwikkeling
 

Begrippen

Om de teksten op deze site leesbaar te houden gebruik ik regelmatig in de plaats van een vakterm een ‘gewoon’ woord. Dit heeft dan echter wel een iets andere betekenis dan normaal. Hieronder geef ik [binnenkort] de betekenis van [onder meer] deze woorden in de context van de ‘note to self’-theorie, alsmede de betekenis van enkele terugkomende vaktermen.

allostasis

concept
Een concept is een element in het mentaal systeem dat verwijst naar een bestaand dan wel fictief object, verschijnsel, kenmerk enzovoort. Naar een concept kun je alleen verwijzen door middel van een label, je kunt het anders dan een idee niet uitdrukken in een zin. Concepten zijn direct of indirect verbonden met modale elementen, maar zijn zelf amodaal, dat wil zeggen dat ze actief kunnen zijn zonder dat dit resulteert in iets van een sensatie of intentie. Verder zijn ze altijd verbonden met de andere amodale elementen die horen bij de kennis die je hebt van hetgeen waarnaar ze verwijzen. Voorbeelden zijn: de kat van de buren, roodheid, liefde.

conclusie
Een conclusie is een (tussen)uitkomst van een proces in het mentaal systeem. Het is altijd een idee of cluster van ideeën.

idee
Een idee is een element in het mentaal systeem dat verwijst naar iets dat al dan niet waar of waarschijnlijk is, zoals een feit, gebeurtenis, intentie of regel. Anders dan een concept kun je een idee altijd uitdrukken in een zin. Ideeën zijn direct of indirect verbonden met modale elementen, maar zijn zelf amodaal, dat wil zeggen dat ze actief kunnen zijn zonder dat dit resulteert in iets van een sensatie of intentie. Verder zijn ze altijd verbonden met de andere amodale elementen die horen bij de kennis die je hebt van hetgeen waarnaar ze verwijzen. Voorbeelden zijn: de jongen knuffelde de hond, ik ga naar huis, alle mensen zijn sterfelijk.

mentaal systeem
Je mentaal systeem is het netwerk van modale en amodale elementen die corresponderen de neuronen die samen   je centrale zenuwstelsel vormen waartoe ook je brein behoort. Deze elementen kunnen elkaar activeren en deactiveren zonder dat er een instantie is dat dit aanstuurt. In feite spreken we vooral van elementen, concepten, ideeën enzovoort omdat ‘de neuronen die corresponderen met element X’ zo’n mond vol is. De term verwijst min of meer naar hetzelfde als het Engelse ‘mind’. Ons eigen ‘geest’ dekt de lading minder goed.

modaal systeem

note to self

ordenend element

Zo werkt je brein is een themasite van Buzzboeken